Part 182 - The Last Chapter

PŘEDMLUVAKathryn E. May
19. července 2013Sdělujeme Vám, abyste se připravili na nadcházející odchod ze Země, takové jaké ji znáte. Toto je poslední kapitola Vašeho života – tohoto současného života – na planetě Zemi. Musíte najít způsob jak komunikovat s těmi, kteří ještě nejsou zcela připraveni, ale jsou drazí Vašim srdcím. Řekněte jim, že všichni postoupíme do vyššího stupně naší existence a oni jsou zváni, aby šli také. Aby bylo možné uskutečnit přechod, musí každý zvýšit svou emocionální (neboli energetickou či vibrační) úroveň na úroveň dimenze 5.6 nebo vyšší.

 

Část 182, Poslední kapitolaKathryn E. May, PsyD, 24. 7. 2013

Vážení, poslouchali jste relaci na Blog TalkRadio týkající se těchto vzkazů? Pokud ano, tak jste informováni o těchto úžasných novinkách, které Vám předáváme, o obrovských změnách na naší planetě.

Tady je další oznámení: Všechna omezení skončila. Všechny smlouvy týkající se naší duše jsou zrušeny. Všichni ti, kteří přišli na planetu Zemi potýkat se s těžkými chorobami, složitými vztahy a handikapy, jsou nyní osvobozeni od bolesti a utrpení. Nyní jste naprosto svobodní a můžete používat svoji vůli bez omezení karmickými vazbami, jak byste to nazvali.

Navíc veškeré finanční smlouvy jako jsou hypotéky, půjčky na auto, studentské půjčky a jiné podobné závazky, které byly zprostředkovány různými bankovními institucemi, jsou nyní zrušeny. Závazkům osobního druhu mezi přáteli bude samozřejmě nutné dostát, ale korporace a banky nebudou nadále považovány za důvěryhodné věřitele vzhledem ke kriminálnímu a bezprávnímu systému, na kterém byly založeny.

Nadešel čas, abyste Vy všichni opět získali svobodu, převzali vládu nad svými životy a našli svůj hlas, tak jako už můžete vidět kolem sebe na celém světě ty, kteří vycházejí do ulic, aby veřejně oznámili jejich naléhavou touhu po lepším životě – životě důstojném, s možností vyjádřit svůj názor, což demokracie umožňuje.

Vaše planeta Země vyjádřila své přání postoupit do plné páté dimenze, a tak se i stalo. Vy všichni jste teď u historického mezníku, kdy jste pozváni, abyste pozvedli své vědomí a stali se součástí tohoto nejambicióznějšího plánu, který byl kdy proveden v historii naší galaxie. Nyní, za pouhý jeden lidský život, můžete přejít z 3-dimenzního života do nadcházejícího Zlatého Věku ve vyšší páté dimenzi. Toto je ráj na zemi, který Vám byl přislíben ve starobylých rukopisech.

Každé duši na Zemi je dána příležitost, aby se přidala k tomuto velkolepému zážitku, protože samozřejmě Vy všichni jste věděli, dávno předtím než jste přišli do současného života, že byste mohli být součástí tohoto vzestupu do páté dimenze (Ascension). Toto byla opravdu prestižní možnost současné celoživotní cesty. Mnoho Masters a Angels, začínajících duší i starobylých svatých učitelů přišlo prožít poslední život tady na Zemi, v této poněkud neslavně obtížné, těžké a náročné atmosféře.

Toto byla výzva pro mnohé, aby se naučili charitě, trpělivosti, soucitu a empatii. Triumfem života je naše schopnost projít pokušeními, bolestí, zklamáním a nebezpečím a přesto zůstat až do konce života ve spojení s našimi srdci.

 

Toto byla poslední možnost pro všechny duše prožít tuto 3-dimenzní svobodnou vůli planety, protože naše Matka Země se už před nějakým časem rozhodla, že si přeje opustit tuto dimenzi, a to jí bylo umožněno, protože splnila svůj závazek dlouhodobě sloužit lidstvu. Matka Země splnila smlouvu, kterou uzavřela s námi, Mather/Father God, že se postará o naše milované děti, proto bylo vyhověno jejímu přání vstoupit do vyšší dimenze, a ona tak učinila.

 

Mnozí z Vás na planetě Zemi si v této chvíli ještě neuvědomujete, že se již všechno změnilo. To Vám posíláme tento vzkaz prostřednictvím Kathryn. Doufáme, že se dostane ke všem lidem bez rozdílu věku, ke všem kulturám, do všech koutů světa, a že každému řekne o naší obrovské lásce k Vám a naší velké naději, že každý z Vás se vědomě připojí k tomuto nádhernému přechodu do vyšší roviny existence.

 

Byla to dlouhá a obtížná cesta, tento přechod z Temnoty do Světla. Mnoho z Vás trpělo, mnozí museli opakovat život za životem, aby rozšířili své vědomosti. Avšak zkušenosti získané na planetě Zemi jsou nesmazatelně vryté do povědomí. Z toho důvodu je Země nejpopulárnější místo k inkarnaci, pro svou sílu a statečnost, kterou prokázala v urputném, převratném boji mezi Světlem a Temnotou, který trval věky.

 

A nyní, drahé děti, jste jenom pár momentů vzdáleni od dokončení reinkarnačních cyklů. Máte možnost vzestupu v těle, ve kterém jste v současném životě. Budete transportováni z planety, abyste byli zrestaurováni do původního perfektního zdravého těla, ve kterém budete žít navěky. Mezitím Matka Země udělá totéž. Až se tak stane, bude obnovena do dokonalé nádhery a čistoty její původní krásy.

Nemusíte se obávat, že by nastal Armagedon. Nenastane žádný hrozivý převrat pólů, ani světová válka. Všechny nukleární zbraně již byly neutralizovány, ti z Temných, kteří potají kontrolovali zdroje na naší planetě, byli zbaveni moci. Mnoho z nich bude souzeno pro zločiny proti humanitě a nebude jim dovoleno vrátit se na žádnou vlivnou pozici.

 

Již po generace vídáváte UFO na Vaší obloze. Kruhy v obilí obsahující vzkazy pro lidstvo byly tvořeny tak často, až se staly běžným jevem. Vaši vědci a vlády v celém světě jsou již dlouho obeznámeni s tím, že Vaši mimozemští Bratři a Sestry se snaží s Vámi navázat mírumilovný kontakt, avšak každý kontakt byl před Vámi utajován. Ti, kteří kontrolují bohatství na planetě, se nechtěli vzdát své moci a umožnit tak lidem, aby měli neomezenou energii, nové cesty komunikace a další velké vymoženosti, které tito „návštěvníci“ vlastní.

 

Nyní začala poslední kapitola současné ságy planety Země. Všechno se rychlým tempem mění. Konečně se v médiích objevují důkazy o hluboké změně, která umožní těm, kteří zasvětili životy službě ostatním, aby byla odhalena jejich identita jako Ascended Masters, a oni jsou připraveni pomoci Vám s těmito zásadními změnami, které pocítíte. Ve zprávách budete informováni o přesné historii a postupu vývoje směrem ke Světlu. Nic nezůstane stejné, takže nebude žádná možnost vyhnout se tomu, co přijde. Každá bytost na naší planetě si bude muset vybrat, jakou cestou se vydá – buď přímo postoupí na vyšší úroveň uvědomění, anebo bude pokračovat v žití obvyklým způsobem a její život skončí smrtí a návratem k Bohu běžnou cestou.

 

Ti, kteří si vyberou cestu vzestupu do vyšší úrovně uvědomění, budou osvobozeni od procesu reinkarnace, a bude jim umožněno žít věčně ve vyšší formě života, v lehčím, vysoce vyvinutém těle ve vyšších dimenzích. Ti, kteří se rozhodnou nepostoupit do vyšší úrovně, budou pokračovat v jejich dosavadních životech v nižších úrovních na jiných místech.

 

Země již nebude k dispozici pro testování života ve 3. dimenzi. Byly jí uznány miliony let služby a konečně jí byl povolen vzestup do páté dimenze. Země svůj vzestup nesobecky zpomalila, aby se co nejvíce lidí mohlo připravit a připojit se k jejímu velkolepému vstupu do vyšší dimenze.

K této změně mohlo dojít díky tomu, že velký počet lidí už dosáhl dostatečného uvědomění – poté, co lidé neměli tisíce let spojením s Bohem/Zdrojem. Náboženství, tak jak je znáte, zanikne, neboť každý objeví, že může komunikovat přímo s námi, Mother/Father God. Jsme zde vždy s Vámi, šeptáme Vám do ucha, a s těmi, kteří poslouchají radio show s Kathryn a Anne, jsme mluvili přímo.

Tento týden jsme Vám oznámili s definitivní platností, že ten, kterého jste znali jako Zorru, je vlastně Váš Father God. Pro mnohé z Vás bylo snazší hovořit otevřeně a klást otázky, když hlas, který jste slyšeli, zněl familiárně a byl Vám blízký. Ale nyní nastal čas dozvědět se celou pravdu. Mohli jste cítit naši lásku ve svých životech v časech, kdy jste byli nejotevřenější. Bohužel byla to také velmi často doba plná utrpení, zmatku a bolesti. Necítili jste velkou radost ze života i přes stálý proud nekonečné lásky, kterou jsme Vám posílali od chvíle Vašeho narození.

Nyní Vám nabízíme toto: život v božské milosti plný lásky, světla, soucitu, odpuštění, radosti, míru a harmonie, což bylo snem Vašeho drahého Ježíše, který zasvětil svůj život tělem i duchem tomuto Velkému Plánu. Vzestup planety Země a celého lidstva znamená konec všeho utrpení, nedostatku, chudoby a degradace samotné Matky Země. Nový Zlatý Věk začíná právě teď, Vy všichni jste pozváni na naši první oslavu, která se bude konat na kosmických lodích za přítomnosti Vašich hvězdných Bratrů a Sester, včetně Jesus Sananda, St. Germain, Ashtar, archangel Michael a všech Ascended Masters, kteří pomáhali uskutečnit tento přechod.

Ano, Ježíš se vrátí, velmi brzy. Nyní čeká v postavení Admirála své lodě Nový Jeruzalém. S ním jsou Twin Flames (naši duševní partneři) – zrcadla našich duší – mnohých, kteří jsou teď na Zemi inkarnováni. Všichni se setkáte, jakmile bude v každém místě naší Země oficiálně zveřejněno Oznámení o jejich přítomnosti. Tato oznámení budou simultánní a nepopiratelná. Každé rádio, televize, mobilní telefon a iPad budou šířit zprávy o tom, že planeta Země a její obyvatelé jsou konečně svobodní, díky vlastnímu úsilí a s pomocí jejich galaktických Bratrů a Sester.

Nabízíme Vám tento vzkaz dnes 24. července 2013, abyste jej mohli sdílet s každou osobou, kterou znáte. Začněte tisknout tucty kopií tohoto vzkazu, který najdete na www.whoneedslight.org a www.hollowearthnetwork.com a mnoha dalších webových stránkách všude na světě. Žádáme Vás, abyste dali kopii každému spolupracovníkovi a každému sousedovi, se kterým budete mluvit. Rozdávejte je na ulici. Uděláte velkou službu svým přátelům a rodině, protože jim dáte možnost se předem připravit na senzační události, které se před jejich očima budou odvíjet tak rychle, že ti, co nebudou informováni, budou ohromeni takovým zázrakem a zdánlivou neuskutečnitelností.

Nenechte si ujít radost jen proto, že máte podezření nebo obavy, že tyto zprávy jsou odlišné od těch polopravdivých, které Vám byly předkládány doposud. Nedělejte si starosti s tím, že si lidé budou myslet, že blouzníte pod vlivem drog. Velmi brzy Vám budou děkovat s tak ohromnou vděčností a úlevou, že jakékoli obavy, které byste mohli teď mít, se rozplynou. Vy, kteří jste probuzeni a při vědomí, nyní musíte být vůdci v tomto přechodném období. Lidé budou zmatení, dezorientovaní, a proto budou mít strach, pokud nebudou ujištěni o jejich láskyplném spojení s Bohem, což pro ně bude znamenat pevný bod a uklidnění, že jde o přechod k lepšímu. Nic nebude ztraceno, všechno bude pokračovat, pouze v jiné formě, tak jak Vás to učili v Prvním zákoně termodynamiky.

Mezilidské vztahy budou pokračovat v láskyplnější a přijatelnější podobě a všichni objeví svoji pravou spirituální identitu jako účastníci v tomto velkolepém projektu Země. Všechny děti, zvířata a další spirituální bytí vzestoupí bez námahy. Děláme si jenom starosti o dospělé. Času je málo. Zvyšte svoje Vědomí a svoji vibrační/energentickou úroveň tak, abyste plně kontrolovali svoje myšlenky, pocity a činy. Otevřete svá srdce lásce bez odsuzování. Trénujte odpuštění ve všech vztazích, zakažte si posuzování a odsuzování jiných, včetně těch, kteří Vám ublížili, nebo kteří upřednostňují jiné náboženství a ideologii, než je ta Vaše. Všechno se rozplyne při povýšení do Jednoty, která nastává s přechodem do vyšších dimenzí.

Vaše těla, Vaše současná identita, všechno, co považujete za realitu, se ukáže být jen krátkým okamžikem ve věčnosti. Brzy se naučíte cítit a používat Vaše božské síly, neboť jste opravdu stvořeni k našemu obrazu. Vy všichni jste bohové. Jenom potřebujete akceptovat blízké spojení s námi, které Vámi proudí. My jsme Vaši stvořitelé a Vaši největší fanoušci. Na rozdíl od Vašich lidských rodičů, my nikdy neztrácíme trpělivost nebo naději nebo víru v definitivní triumf nejen jednotlivých duší, ale všech drahých členů ohromné legie inteligentních, vědomých bytostí. Je načase, abyste zaujali místo v Galaktické Federaci Světla jako plnohodnotní členové zastupující Vaši planetu Zemi.

Již brzy uvidíte tisíce vesmírných lodí a miliony Vašich hvězdných Bratrů a Sester, kteří přijdou, aby Vás objali a přinesli Vám dary. Přivítejte je s otevřenými srdci a myslí. Zapomeňte na původní koncepce o válečných dobyvatelích. Tohle jsou bytosti – lidské i jiné, jejichž civilizace jsou mnohonásobně vyvinutější než ta Vaše, emocionálně, filozoficky a technologicky. Jejich technologie je daleko před Vaší, vytvořena s láskou a používaná pouze pro dobro věci.

Přečtěte si všechny naše vzkazy určené Vám, jsou volně dostupné pro celý svět na webových stránkách Kathryn www.whoneedslight.org. Považujte tento vzkaz světu za úvod do současného dění ve Vašem světě. Ukažte ho všem známým. Mluvte o všem, co jste se zde naučili, a také o dalších informacích zveřejněných na těchto vebových stránkách. Nedělejte ukvapené závěry na základě tohoto jednoho vzkazu. Pokud máte otázky, čtěte více, obracejte se s dotazy na Blog TalkRadio show, která je vysílána každou středu ve 20:30 EDT a každou druhou sobotu ve 12:00 EDT. (Rozvrh vysílání je na obou webových stránkách.) Kathryn přenáší naše vzkazy živě spolu s informacemi od Ježíše a dalších Ascended Masters. Připojte se k nám, abyste porozuměli všemu, co jsme Vám zde sdělili a co má nastat.

Milujeme Vás víc, než můžeme slovy vyjádřit,

Vaši Mother/Father God

Via Kathryn May, 24. července 2013


Copyright © Kathryn E. May, High Falls, New York
kemay@aol.com

To sign-up for email updates,  click here!    |    Contact Us    |    Privacy Statement

Permission is granted to share or copy these messages, providing no additions or alterations are done, and credit is given to the channel and the website, www.whoneedslight.org. ©