Sananda's Meditation for the Harmonic Ascension

Channel: Dr Kathryn E. May
Sunday, March 30, 2014
9 Minutes

We Are The World

 

Meditace

Nyní všichni zhluboka dýchajte. Zhluboka, zhluboka. Dýchejte do nejhlubšího místa ve svém srdci, hloubšího než kdy předtím. Dýchejte do tajné místnosti ve vašem srdci, kde je spojení k vaší duši. A tam připojte Vše Co Je. Prociťtehloubku tohoto spojení. Jak to připojíte ve vašem srdci, tak už to nemůže být nikdy přerušeno. A jakmile připevníte toto spojení, víte, že už nikdy nebudete sami a můžete nikdy zemřít. Pokračujete stejně jako všichni ostatní. Všichni společně tvoříme Vše Co Je. 

Nyní dýchejte zhluboka. Pociťte to místo ve svém srdci, kde neexistují hranice, neexistují nijaké bariéry, kde není oddělenost. Když půjdete do toho místa, pocítíte elektromagnetickou energii všech bytostí kolem sebe, všech bytostí, které kdy žily, veškerého vědomí ve vesmíru dnes, tento okamžik. Všechno vědomí, minulost, budoucnost, současnost. A v tom všem velkou milující energii Prvotního Stvořitele. V tomto stavu vy jste Bůh, vy jste Láska, vy jste Světlo. Prociťte hloubku tohoto spojení. 

Dýchejte zhluboka. Pošlite tuto Lásku, kterou cítíte ve svém srdci dolů na Zem. Připojte ji hluboko přímo do středu vaší drahé Matky Země, která je vaše kotva, která vás vždy ujistí a podpoří. A teď vzhůru, přes vaši korunní čakru, dosáhněte  přes Pilíř Světla  a všechny vrstvy všech dimenzí, až k našemu velkému Stvořiteli. Neexistuje nijaká bariéra, nijaká oddělenost, vy jste vždy připojeni a schopni zažít, schopni cítit našeho Stvořitele, absorbovat čistou lásku, která je tak vyživující, tak uklidňující, tak mírumilovná. V tomto stavu, milovaní, můžete vytvářet cokoliv. 

A nyní použijte tuto sílu, pociťte vášeň svého srdce, vůli, kterou pocítíte ve vašem solar plexu, hmm, nejmenovaný pocit "Já mohu", "Já jsem". 

A nyní spojte ten pocit s myšlenkami, obrazy, sny vašeho nejmilejšího přání. Pracovníci Světla vždy říkají, " Přál bych si světový mír. " V minulých životech to nebylo možné ; nyní to možné je, protože všechno se změnilo.  Předtím to nebylo pro nás možné, abychom vytvořili světový mír z tohoto hlubokého místa. Nebyli jsme to schopni předtím dokázat ; Nyní můžeme. 

A tak si představte v tom hlubokém místě ve vašem srdci celou planetu v míru, kde všichni bratři se obejmou, všechny sestry se usmívají na bratry, sestry a děti; kde energie primárního Stvořitele naplňuje a obohacuje každé setkání, každou myšlenku, každý čin. Představte si to, představte si mír a kamarádství a představte si všechny stoly naložené nejlepším ovocem a zeleninou, květinami a Elixírem života pro každého. 

Představte si, že nikdo na této planetě nehladoví, že každá bytost cítí bezpečí, které potřebuje, ať už je to les pro veverky, krásný dům pro lidské rodiny, louky plné krásné trávy pro koně nebo krávy, modrou oblohu pro ptáky; všichni budou cítit péči a bezpečí. 

Tuto vizi, milovaní, si musíte vytvářet každý den. A když si ji budete vytvářet, tak vibrace planety Země bude stoupat. Čím více z vás to vytváří, tím více se vibrace zvýší, až vytvoříme crescendo radosti, které se bude šířit po celém světě bez překážek, bez konce.  Držte tu vizi ve své mysli, držte ji tam vždy. A tak se i stane.


Copyright © Kathryn E. May, High Falls, New York
kemay@aol.com

To sign-up for email updates,  click here!    |    Contact Us    |    Privacy Statement

Permission is granted to share or copy these messages, providing no additions or alterations are done, and credit is given to the channel and the website, www.whoneedslight.org. ©